nl | en

Over ons

Werknemershuisvesting in Nederland

Workinn - samen werken aan de nieuwe Your place to Stay

Workinn bouwt mee aan de huisvestingsopgave voor de arbeidsmigranten. Dit doen zij in nauwe samenwerking met gemeentes en instanties. Samen met deze belanghebbenden wil Workinn haar missie en visie door het land uitzetten.

Workinn staat voor het huisvesten 2.0: een hoogwaardige short stay leefomgeving. Een plek van thuiskomen en genieten van privacy, ruimte en mogelijkheden tot integreren.

De bewoners zijn een gemêleerd gezelschap uit voornamelijk Midden- en Oost-Europa. 

Roozen van Hoppe is een bouwende ontwikkelaar die met name actief is in de logistieke sector. Zij komen dan ook regelmatig met de doelgroep van Workinn in contact.
Doordat er wordt geopereerd in deze markt is er voldoende kennis omtrent de huidige arbeidsmigrantenhuisvesting aanwezig. Hierop werd geanticipeerd om zo een leefoplossing te creëren boven de standaarden.

Roozen van Hoppe zorgt voor een kwalitatieve woon-, leef- en werkomgeving voor arbeidsmigranten. In nauwe samenwerking met belanghebbenden willen zij waardevolle leefoplossingen creëren die mens en omgeving stimuleren.

Dit zal bijdragen aan verdere integratie en welvaart. Roozen van Hoppe ontwikkelt en bouwt met trots Workinn: het nieuwe huisvesten 2.0 - Your place to Stay.

Roozen van Hoppe

De Roozen van Hoppe Groep is een veelzijdige zelfstandig opererende vastgoedontwikkelaar en bouwer, actief op de snijvlakken conceptontwikkeling, gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling en bouw. 

Persoonlijk, innovatief en veelzijdig zijn kenmerkende waarden voor de Roozen van Hoppe Groep.

Het hechte, vakkundige team streeft bij elk project het hoogste kwaliteitsniveau na. Door innovatie en het doorlopend inspelen op de ontwikkelingen van onze maatschappij weten zij telkens baanbrekende, vernieuwende concepten te realiseren.

Mooie voorbeelden hiervan zijn Ons Koningsoord in Berkel-Enschot en Woonlandschap de Leyhoeve in Tilburg en Groningen.


Interesse? 


Workinn creëert een tijdelijk thuis.

Workinn voor uw gemeente? Ook behoefte aan een innovatieve oplossing voor arbeidsmigrantenhuisvesting? Neem contact met ons op.

T +31 13 504 6730
Email >